Jeg vil gjerne nominere en kandidat til årets SHE

Mitt navn er (fornavn og etternavn)
 
Jeg ønsker å nominere en *


 
Navn på den jeg nominerer (kandidaten): *

Fornavn og etternavn
 
Hvor bor kandidaten? *

 
Mobilnummer til kandidaten? *

 
Alder på kandidaten? *

 
Hvilken rolle har kandidaten? *

 
Hva heter firmaet kandidaten jobber i? *

 
Webadresse?

 
Evt. LinkedIn-konto?

 
Hva har den du nominerer oppnådd? *

Begrunn ditt svar.
 
Beskriv den nominertes egenskaper med 3 ord *

 
Hva er den viktigste grunnen til at den nominerte skal vinne? *

Powered by Typeform